Invest udává směr vašim investicím

Crowdfundingový investiční portál Invest.cz je skvělou příležitostí pro zhodnocení vašich peněz bez většího rizika. Sdíleným financováním neboli crowdfundingem se můžete podílet na financování zajímavých projektů, a navíc vydělat. Zhodnocení vašich peněz začíná již na úroku ve výši 8,5 %, a to není málo.

Jaké projekty budete financovat a jak vůbec začít?

Projektové investiční nabídky na portálu Invest.cz se zaměřují primárně na nákupy podílů ve společnostech, nákupy nemovitého majetku a na investování do kryptoměn. Zaregistrujte si uživatelský účet a začněte prohlídkou investičních příležitostí. Vyberte si investiční oblast, která nejvíce vyhovuje vašim možnostem a potřebám.

Veškeré investiční projekty vystavené na našem portálu Invest.cz jsou prověřené a schválené k financování komisí, která má v oboru finančních investic dlouholeté zkušenosti. Většina nabízených investic je krytá movitým majetkem a nemovitostmi, investujete tak s minimálním rizikem ztráty peněz.

Jak Invest.cz funguje?

Invest.cz je bezpečný investiční portál s dlouholetou historií. V oboru investic do nemovitostí nebo kryptoměn působíme již řadu let a komise, která schvaluje projekty k investicím, má bohaté zkušenosti.

Zaregistrováním uživatelského účtu se dostanete ke skvělým investičním příležitostem. Registrace je zdarma. Vyberete si projekt, na jehož financování se budete chtít podílet, a nakoupíte jeho alikvotní část. Částka závisí na vašich možnostech a dle její výše se stanete vlastníkem procentního podílu dané investice a budoucích zisků plynoucích z této investiční příležitosti.

Svůj podíl v investičním projektu nakupujete buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím Invest.cz. Co to v praxi znamená? Přímým nákupem se v realizovaném projektu stáváte vlastníkem obchodního podílu, ze kterého vám vyplývají práva a povinnosti a budoucí zisky obdržíte rovnou na váš bankovní účet. Pokud nakupujete nepřímo, tedy prostřednictvím Invest.cz, po účetní závěrce připíšeme na váš uživatelský účet podíl na zisku, který odpovídá procentnímu podílu vlastněné části investice. Finanční prostředky z vašeho uživatelského účtu si můžete nechat převést na bankovní účet nebo je můžete později vložit do dalšího projektu.

Nákupem podílu v projektu začíná pro vás ta správná chvilka napětí. Jako v každém crowdfundingovém financování čekáte, jestli se do projektu zapojí dostatek investorů, kteří budou chtít projekt podpořit spolu s vámi. Projekt, který dosáhne stanovené cílové částky, zahajuje realizaci a vy se tak stáváte vlastníkem podílu z dané investice. Projekt, který nenajde dostatek zájemců a na cílovou částku nedosáhne, nebude realizován a vy obdržíte zpět celou zainvestovanou částku.

Investiční příležitosti zhodnotí peníze lépe než banka

Výhody investičního nákupu podílů v projektech jsou více než zřejmé. Největším benefitem je samozřejmě to, že vaše peníze neztrácí hodnotu na bankovním účtu. Inflace nabírá na síle a její rychlejší růst s sebou přináší i rychlejší devalvaci měny. Makroekonomické predikce již uvádějí, že průměrná inflace se v příštím roce bude pohybovat okolo 6,1 % a v dalších letech může být ještě vyšší. Velmi zjednodušeným ilustrativním příkladem to znamená, že z 1 miliónu korun uloženého na běžném bankovním účtu za jeden rok přijdete minimálně 61 tisíc korun.

Dalším benefitem, který nelze opomenout zejména v případě investic do kryptoměny, je správa portfolia s kryptoměnou. Nemusíte si zřizovat a platit žádný trezor nebo elektronickou peněženku, vaše podíly kryptoměny spravuje Invest.cz a na váš uživatelský účet opět vyplácí zisky z nákupů. Snižujete si tak administrativní zátěž spojenou se správou portfolia.