Uplatnění absolventů

Úspěšným studentům se po ukončení školy otevírají možnosti ve všech oborech užitého umění, hlavně pak v odvětví oděvní a textilní tvorby. Z absolventů se tak stávají návrháři oděvní módy, designéři módních doplňků, textilní výtvarníci (návrháři textilních vzorů), restauratéři textilií nebo také návrháři a restauratéři krajek a jiného textilního umění.

Studenti se také velmi často stávají vynikajícími výtvarnými pedagogy. Často nachází velmi ceněné uplatnění jako arteterapeuti textilních výtvarných technik v mimoškolních a rehabilitačních zařízeních.

Ti, kteří složí maturitní zkoušku, mají možnost dalšího studia na vyšších odborných školách a na vysokých školách podobného zaměření.

Čím je škola výjimečná?

Výuka je nastavována tak, aby se v co nejvyšším souladu spojily řemeslné zručnosti a umělecká inspirace v moderní výtvarné pojetí a co nejvíce se podporoval přirozený talent studentů.

Součástí studia jsou odborné praxe a zahraniční studijní stáže. Škola spolupracuje s řadou významných textilních a oděvních firem, příkladem je úzká součinnost s firmou Grund, časopisem Burda Style – Český design a v neposlední řadě s Manolo Blahnikem, známým designerem obuvi aj.  Škola se účastní různých akcí, výstav, módních přehlídek a soutěží a také mnohé sama pořádá.

Škola se může pochlubit kvalitně vybavenými výtvarnými ateliéry, specializovanými řemeslnými dílnami a teoretickými i počítačovými učebnami. Odborné předměty se vyučují v malých skupinách, které umožňují individuální přístup ke každému žákovi.

Pýchou školy je nově zřízený Ateliér textilního designu, který spojuje dosavadní ateliéry krajkářských technik, tisku, tkaní, návrhů i výroby hraček a praxe košíkářských technik. Jeho studenti tak budou mít možnost v prvních dvou letech zvládnout základy všech řemeslných technik, které se ve škole vyučují a v dalších dvou ročnících se specializovat na dvě vybraná řemesla, která využijí při závěrečné maturitní zkoušce.

Studijní obory

Ke studium na střední škole nabízíme dva základní obory, prvním oborem je Textilní výtvarnictví a druhým oborem je Modelářství a návrhářství oděvů, které se dělí do dalších specializací – ateliérů. Ve vyšší odborné škole jsou akreditované specializace Konzervování a restaurování textilií a Design módních doplňků.

Odborná praxe

Studium je doplňováno praxemi v oděvních ateliérech, v divadelních kostymérkách, muzeích a galeriích, při výuce lze využívat i školních dílen a depozitáře, kde je k dispozici řada špičkových děl českého textilního, zvláště krajkářského umění evropské úrovně.

Historie školy

Škola má dlouholetou tradicí sahající až k roku 1767, kdy Marie Terezie založila v Praze první krajkářskou školu. Ve Vídni pak roce 1879 vznikl Ústřední krajkářský kurs (k. k. Zentral-Spitzenkurs), který spojil všechny dosavadní krajkářské školy na území Rakousko-Uherska pod jeden úřad.

Rok 1919 byl pro školu také velice důležitý, neboť byl založen Státní ústav školský pro domácký průmysl, který převzal 26 krajkářských škol a 3 vyšívačské školy pod svou správu a postupně přibíral i státní košíkářské, hračkářské a další odborné školy.

Ve škole, již bezmála od jejich počátků, působila velká výtvarnická osobnost paní Emilie Paličková, která přispěla ke zrovnoprávnění krajky, tak, že začala být označována za samostatnou uměleckou kategorii. V jejích velkoformátových uměleckých kompozicích se odráží naprostá volnost tvorby, díky níž posouvá zažitou představou o jemnosti krajkářských technik, do další úrovně vnímání krajky jako nezávislého uměleckého díla. V roce 1925, na Mezinárodní výstavě dekorativního a průmyslového umění, která se konala v Paříži, sklidila expozice československých odborných škol, která předváděla soubor šitých krajek s monumentálním Sluníčkem, vytvořeným žačkami pod jejím dohledem, obrovský obdiv.

Od roku 1934 na škole vyučovala další velká osobnost, paní Božena Rothmayerová, která krajce vdechla novou společenskou roli, díky níž se navázalo uceleného spojení krajky s proudem funkcionalistického užitého umění. Zároveň se zasadila o to, že se odborná veřejnost začala významně zajímat o restaurování historických textilií.

I v poválečném období se ve škole objevily velké umělecké i pedagogické osobnosti. Za zmínku jistě stojí Marie Broumov, Mirka Bradová, Milča Eremiášová, Bohumila Gruškovská, Marianna Horváthová a další.

Více podrobných informací o studiu i o škole se dozvíte na stránkách školy textilniskola.cz

Adresa školy: Praha 1, U půjčovny 9

Škola je zapojena do programu Erasmus +

Soňa N. Navrátilová