Uplatnění absolventů

Po ukončení VOŠ nastupují mnozí absolventi do státní správy do funkcí v  referátech životního prostředí, kde se zabývají tvorbou, správou a ochranou zeleně sídel i ve volné krajině. Mnozí působí v podnikatelské sféře (v oblasti okrasného školkařství,  arboristiky, stromolezectví, realizaci a údržbě sadových úprav), část absolventů pracuje v zahradnickém obchodě a v oborovém poradenství, řada absolventů se věnuje také projektantské činnosti.

Po úspěšném ukončení denní formy studia může absolvent studovat i bakalářské studium na  České zemědělské univerzitě Praha, kdy je mu uznán jeden rok studia (škola má uzavřenou smlouvu o prostupnosti).

 Domácí a zahraniční praxe

Škola aktivně spolupracuje se všemi domácími zahradnickými svazy a udržuje i těsné kontakty s významnými zahradnickými institucemi a firmami. Tato spolupráce přináší pro studenty možnost širokého výběru praxí během celého jejich studia a znamená i nabídku  kontaktů pro jejich potenciální budoucí zaměstnavatele.

Rozsáhlou oblastí aktivit je zahraniční spolupráce – zejména se zahradnickými školami v Rakousku (Langenlois), Švýcarsku (Wädenswill), v Německu (Berlín a Weihenstephan), Nizozemí (Zwolle) či Belgii (Poperinge),  kam jezdí studenti na krátkodobé i dlouhodobé odborné praxe. Nejlepší ze studentů mají také možnost se ucházet o dvanáctiměsíční studijní stáže v arboretech Longwood Gardens a Morris Arboretum v Pensylvánii v USA. Mnohé z praxí se uskutečňují v rámci programu Erasmus+.

 Charakteristika školy

Ačkoli byla zahradnická škola v Mělníku založena již v roce 1885, na vyšší odborné škole ČZA Mělník probíhá výuka teprve od roku 1996, a to v denní tříleté a také v dálkové čtyřleté formě. Studenti zde získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného zahradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni. Vedle mnoha odborných předmětů, kde převládá sadovnický, dendrologický, arboristický a projekční obsah, je studium zaměřeno také na podporu znalosti cizích jazyků a výpočetní techniky. Právě tyto skutečnosti jsou důležitým předpokladem k tomu, aby se absolventi školy mohli lépe uplatnit na trhu práce.

Vybavení školy

V budově školy v sadech Na Polabí, ležící přímo nad soutokem Labe a Vltavy nedaleko centra města, se nalézají četné specializované učebny, aula, ateliér, studijní a informační centrum, studovna apod. Okolní bohaté venkovní plochy rostlin pak slouží k výukovým účelům;  celý pozemek je na seznamu botanických zahrad České republiky. Ke škole náleží i školní statek, nalézající se na okraji města, jehož součástí je i přírodně krajinářský park a zámeček Neuberk, který je sídlem domova mládeže.

Ukončení studia

Studium je zakončeno absolutoriem, za svým jménem pak mohou absolventi užívat označení Diplomovaný specialista (DiS.). Nedílnou součástí závěru studia je rovněž vypracování absolventské práce na odborné téma, autoři nejlepších prací bývají každoročně odměněni Cenou ředitele školy.

Kontakty

Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník

e-mail: skola@zas-me.cz

telefon: 315 636 111; 602 232 333

www.zas-me.cz

     Stromolezecký výcvik
     Výuka ve venkovních prostorách školy