Střední škola logistických služeb je státní školou a studenti, kteří chtějí mít jistotu dobrého uplatnění, o ní mají stále větší zájem. Studium je totiž plánováno tak, aby se z absolventa stal fundovaný odborník, který je schopen se ihned začlenit do chodu firmy. A o takové je na trhu práce obrovský zájem.

Praktická výuka, při které studenti pracují se stejnými programy, jež používají i firmy pro které mohou v budoucnu pracovat, jim předkládá reálnou podobu práce, kterou by měli po ukončení studia vykonávat. Učí se tak orientovat v bankovních, finančních, dopravních, poštovních, logistických či informačních službách.

Co je to vlastně ta logistika?

Logistika je kompaktní soubor procesů plánování a řízení přesunu zboží, informací nebo peněz. Alfou omegou logistiky je, aby byla daná věc převezena na správné místo ve správnou dobu a to vše se správným rozpočtem, tak aby na konci procesu byl spokojený zákazník.

Výuka cizích jazyků má na škole vysokou prioritu

Studium je z velké části zaměřeno na zdokonalování komunikačních schopností, na kterých stojí základy logistiky. Škola má důmyslně vypracovaný systém výuky cizích jazyků a samozřejmostí je také špičkově vybavená jazyková učebna. Studenti si mohou vybírat z angličtiny, francouzštiny, ruštiny nebo španělštiny, přičemž jednou týdně mají konverzaci s rodilým mluvčím.

Škola také organizuje efektivní a oblíbené zahraniční poznávací zájezdy, kdy jsou studenti ubytováni přímo v rodinách a díky tomu mají možnost zdokonalovat si své jazykové schopnosti a z blízka poznávat zvyklosti různých krajin.

Jazyková výuka je doplňována i dalšími aktivitami, kdy škola například pořádá různé studentské projekty vedené v cizím jazyce. Mezi studenty jsou populární i návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce.

Erasmus + umožňuje studentům získat odborné zkušenosti v zahraničí

Díky projektu Erasmus +  mají studenti možnost absolvovat odborné studijní pobyty v zahraničí, kde mohou nasbírat cenné poznatky o tom, jak to chodí ve firmách mimo Českou republiku. Dále škola pro studenty pořádá domácí i zahraniční exkurze s odborným zaměřením, které jsou financovány z prostředků hlavního města Prahy. Studenti se také mohou podívat do partnerské školy v zahraničí.

Moderní a praktická výuka

Škola je vybavená moderními technologiemi, které umožňují co možná nejefektivnější výuku. Samozřejmostí jsou například dataprojektory, interaktivní tabule, speciální tiskárny nebo snímací tužky. Dále škola disponuje špičkově zařízenou učebnou výpočetní techniky a cizích jazyků, multimediální posluchárnou a novou studovnu s Wi-Fi připojením.

Studentům také pomáhají specializované a špičkově vybavené učebny pro praktickou výuku, které simulují skutečný prostor daného pracoviště. Studenti se tak v rámci výuky ocitají na „půdě“ pošty či banky, aniž by opustili školní budovu.

 Přínosným bonusem pro studenty je autoškola zdarma

Ve vybraném oboru provoz a ekonomika dopravy mohou studenti absolvovat zdarma autoškolu.

Kariéra

Studenti v rámci výuky navštěvují svá možná budoucí pracoviště a besedují s představiteli společností. To jim umožňuje utvářet si jasnou představu o svém povolání a navazovat první kontakty s firmami, které by je mohli v budoucnu zaměstnávat.

V rámci kariérního růstu škola studentům prezentuje možnosti dalšího studia na vysokých a vyšších odborných školách a v závěrečných ročnících umožňuje studentům zúčastnit se testů profesní orientace.

Ze studentů se stávají vysoce kvalifikovaní odborníci na které firmy netrpělivě čekají

O kvalitách školy svědčí spokojenost studentů i firem, ke kterým studenti prakticky ihned po ukončení studia  přicházejí. Nezřídka se stává, že firmy si své pracovníky vybírají již v průběhu jejich studia.

Bližší informace najdete na webu školy zde.