Rádi byste si pořídili vlastní nemovitost, protože nemáte chuť dále vyhazovat peníze za nájem? Zajisté se jedná o krok správným směrem. Pokud však nemáte naspořenou kompletní cenu nemovitosti, nejspíše se rozhodnete pro pomocnou berličku ve formě hypotečního úvěru neboli lidově hypotéky. Jak ale pokračovat dále, abyste na hypotéku dosáhli a zakoupili si tak svou vysněnou nemovitost?

Co je vlastně hypotéka a kdo Vám ji může poskytnout?

Hypoteční úvěr neboli hypotéka je dlouhodobý úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Tato nemovitost je určena pro bydlení, nachází se na území České republiky a je zapsána v Katastru nemovitostí. Obvykle se jako záruka pro hypotéku využívá financovaná nemovitost, ale ručeno může být také jiným objektem. Hypotéku Vám poskytne každá banka, která má oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů udělované Českou národní bankou.

Budu za vyřízení hypotéky něco platit?

Můžete i nemusíte. Banky často zdůvodňují zpoplatnění různých úkonů při vyřizování hypotéky tím, že celý proces je nejen časově náročný, ale pro zaměstnance vyřizující Vaši žádost o úvěr i poměrně pracný. Nicméně díky tlaku veřejnosti a silné konkurenci mezi bankami dochází postupně ke snižování a eliminaci těchto poplatků. Je pravděpodobné, že se dočkáme doby, kdy ceny hypoték nebudou ovlivňovány ničím jiným než úrokovou sazbou.

Nicméně v současné době si banka stále může účtovat poplatky jako je například poplatek za vyřízení, poplatek za vedení úvěrového účtu, poplatek za odhad nemovitosti aj.

První kroky k úspěchu

Předpokládám, že většina čtenářů, která se proklikla na tento článek má již jistou představu, o jakou nemovitost by měla zájem, a tak v podstatě první krok pro pořízení vlastního bydlení již učinila. Nicméně nyní budete muset tuto svoji představu konkretizovat. Chcete byt ve velkém nebo menším městě? Nebo toužíte po tom, pořídit si rodinný dům?

Když si stanovíte typ nemovitosti, o které uvažujete, nebude pro Vás již těžké odhadnout rámec její ceny, což bude jedna z klíčových informací na schůzce s hypotečním specialistou, kterou si jednoduše domluvíte s Vámi zvolenou bankou. Neexistuje obecně nejlepší banka pro žádost o hypotéku. Banku zvolíte dle jejích podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů. Pokud si nebudete vědět rady, existují specialisté, kteří Vám za úplatek pomohou vybrat hypotéku dle Vašich požadavků ale také možností. Tím se dostáváme k další velice podstatné okolnosti a tou je Vaše finanční situace. Pro Vaši připravenost bude dobré, když si předem připravíte takzvaný finanční plán. Nemusí být vyhotoven nijak odborně, stačí v něm shrnout kolik máte našetřeno a jak vysokými příjmy disponujete. Od příjmů odečtěte své běžné měsíční výdaje. Tím se dostanete k orientační částce, kterou budete moci každý měsíc pravidelně splácet. Pokud vám je méně než 36 let je nutné mít našetřeno alespoň 10 % z kupní ceny nemovitosti. Žadatelé ve věku 36 let a více musí mít našetřeno minimálně 20 %.

Nemám k dispozici žádné úspory, je pro mě tedy žádost o hypotéku tabu?

Pokud jste v situaci, kdy nemáte k dispozici žádné vlastní úspory pro zaplacení daného podílu kupní ceny nemovitosti, nemusíte zoufat. Se získáním hypotéky bez hotovosti vám mohou pomoci například vaši rodiče. Stačí když svolí, abyste za půjčku na bydlení ručili i jejich domem či bytem. Pokud tuto možnost nemáte, můžete zbývající podíl dofinancovat jiným úvěrem či půjčkou od známých. No a je to, nyní se můžete vydat na schůzku.

Předběžné hodnocení žadatele

Po schůzce se specialistou, kde proberete Vaše možnosti bude bankou provedeno takzvané předběžné hodnocení potenciálního žadatele o hypoteční úvěr. To je ideální absolvovat ještě před podepsáním jakékoliv smlouvy s prodejcem nebo realitní kanceláří. Banka v rámci hodnocení provede kontrolu vašeho úvěrového registru a vy se tak ujistíte, že dosáhnete úvěru.

Během předběžného posuzování, zda splňujete základní podmínky po Vás banka bude nejspíše vyžadovat následující dokumenty:

 • žádost o úvěr,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • kopie dokladů totožnosti žadatelů.

Na základě těchto dokumentů banka prověří vaše úvěrové registry, kde jsou evidovány všechny vaše současné a historické závazky a jejich splácení. V případě negativních záznamů v těchto registrech, například pravidelného opožděného splácení, budete s největší pravděpodobností odmítnuti a banka vám úvěr neposkytne.

Proces schvalování hypotečního úvěru

Pokud předběžné hodnocení proběhne bez problémů, můžete si podat žádost o poskytnutí hypotečního úvěru. Je nutné si předem připravit dokumenty nezbytných pro schválení žádosti bankou. Při koupi nemovitosti jsou těmito dokumenty zejména:

 • potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele (pokud jste OSVČ tak daňové přiznání s razítkem finančního úřadu a dokladem o zaplacení daně),
 • list vlastnictví, který potvrzuje vlastnictví nemovitosti,
 • odhad ceny nemovitosti (odhad můžete získat zdarma od banky nebo za úplatu od smluvního odhadce)
 • smlouva, kterou nabýváte vlastnické právo k dané nemovitosti (obvykle kupní smlouva, může se jednat ale i o takzvanou smlouvu o smlouvě budoucí apod.)

Je důležité dodat, že konkrétní podmínky a dokumenty, které banka pro zahájení procesu schvalování vyžaduje, se mohou v závislosti na bance lišit. Je proto vždy vhodné vše konzultovat s Vámi zvolenou bankou, abyste získali přesné informace o procesu a dokumentaci související s vaší žádostí o úvěr.

Banka na základě poskytnutých dokumentů provádí interní zpracování žádosti a ověřuje informace uvedené v žádosti. Na schválení úvěru si pak počkáte obvykle 3-5 pracovních dnů. Po schválení úvěru následuje podpis úvěrové smlouvy spolu s dalšími dokumenty, jako je zástavní smlouva či návrh na vklad zástavní smlouvy a další.

Mohu hypotéku ihned po schválení čerpat?

Podmínky pro čerpání úvěru jsou stanoveny v úvěrové smlouvě nebo její příloze. Žádný z poskytovatelů Vám však peníze nevyplatí bez toho, aniž byste mu doložili dokumenty jako je:

 • kupní smlouva,
 • doklad o pojištění nemovitosti a vinkulaci pojištění ve prospěch banky,
 • návrh na vklad zástavního práva společně se zástavní smlouvou podaný na katastru nemovitostí,
 • doklad o uhrazení části ceny z vlastních prostředků,
 • může být požadováno zřízení běžného účtu u poskytovatele hypotéky.

Po doložení dokumentů stanovených ve smlouvě o úvěru již nic nebrání tomu, aby Vám byl úvěr vyplacen. Po splnění podmínek bývá úvěr vyplacen většinou během 1-2 pracovních dnů.

Povinnosti po dočerpání úvěru

Po čerpání úvěru nesmíte zapomenout na podmínky, které banka vyžaduje za účelem zjištění, zda jste opravdu splnili požadavky stanovené úvěrovou smlouvou. Toto zahrnuje například záznam zástavního práva ve prospěch banky. Obvykle je potřeba banku informovat o změně v listu vlastnictví, která potvrzuje, že jste se stali vlastníkem nemovitosti a že bylo zřízeno zástavní právo, které slouží jako záruka pro hypoteční úvěr.

Autor článku: Anna Koníčková