V Evropě jsou, mnohdy za diskrétního mlčení lékařských pracovníků, na malých dívkách prováděny obřízky. Zpravidla se obřízka provádí v domácích podmínkách, někdy ji však provádějí sami lékaři.

Podle odhadů organizace The End FMG Euroepean Network, žije v Evropě více než půl milionu obřezaných žen, přičemž nejméně třetina z nich byla obřezána na půdě EU. Ročně je takto ohroženo dalších téměř 200 tisíc malých dívek ročně. Před soudem se však zatím řešily jen čtyři případy ženské obřízky, přičemž ve třech byli obžalovaní osvobozeni.

Lékaři, učitelé ale i výchovní poradci se z důvodu nařčení z rasismu, bojí obřízku nahlašovat

Podle ředitelky organizace The End FMG Euroepean Network, Fiony Coylové, bylo zjištěno, že největším problémem ženské obřízky u dětí, je netečnost kompetentních institucí, které o prováděných i plánovaných obřízkách sice ví, ale bojí se je řešit. Tato skutečnost tak snižuje možnost sledování rizikových skupin a případnému zabránění obřízky. „Nebude lehké tuto bariéru prolomit, dokud zde, vůči nahlašovatelům nelegální obřízky, existuje riziko perzekucí.“ Doplnila ve svém rozhovoru pro BBC.

Obřízka jako kulturní tradice

Ženská obřízka (angl. female genital mutilation FGM) má ženám znechutit sex, a tím zajistit věrnost svým manželům. Neobřezaná žena je v mnohých kulturách považována za nečistou a je v podstatě nemožné, aby se mohla provdat. V Keni je dokonce šířen názor, že neobřezaná žena nemůže mít děti.

Obřízka se běžně provádí ve většině afrických zemí, jako jsou Uganda, Somálsko, Keňa a další. Přílivem imigrantů z těchto zemí se začala obřízka, přestože je to nelegální, provádět i v Evropě.

Podoby obřízky

Obřízka má několik podob, podle rozsahu a způsobu amputací na ženských rodidlech. Nejčastěji se odřezává jen klitoris, v některých případech i s částí stydkých pysků.

Nejhorším typem ženské obřízky, je takzvaná faraónská obřízka, kdy se odstraní celý zevní pohlavní orgán, přičemž se ponechává pouze malý otvor pro odtok moči a menstruační krve.

 

 

 

 

Další obrázky naleznete v galerii. Upozorňujeme, že nejsou vhodné pro slabší povahy >>

Známou bojovníci proti ženské obřízce je bývalá somálská modelka Waris Dirieová, která o svém utrpení napsala knihu Květ pouště.