Základem úspěchu každé firmy je, flexibilita a blesková reakce na potřeby trhu. To například znamená úspěšnou inovaci výroby, restrukturalizaci firmy, optimalizaci procesů, mezifiremní fúze, neustálé zvyšování nároků na výkon atd. Dá se očekávat, že tempo takových změn bude stále narůstat a jen firmy s maximálně připraveným týmem budou schopny udržet krok s konkurencí.

K tomu je důležité mít vyladěné personální oddělení, které dokáže rychle vyhodnocovat situaci a následně vytvářet odpovídající postupy. Personalisté jsou totiž výchozím bodem, ať při výběru nových zaměstnanců, tak i při změně organizace práce těch, co již ve firmě působí. Proto je pro firmy stále důležitější starat se o aktualizované vzdělávání svého HR. Zastaralé postupy totiž již mnohdy nefungují, jak mají a v neposlední řadě je nutné přizpůsobit svoji činnost i nové, mladé nastupující generaci zaměstnanců, která má jiné postoje a jiné představy o svém životě ve firmě.

HR pracovníci tak potřebují podporu od těch, kteří rozumí rychlému a efektivnímu zvládání změn a vědí, jak tyto znalosti, co nejlépe aplikovat v pracovním týmu. Proto se firmy čím dál častěji obracejí na HR kouče. Průběžné poskytování kvalitního externího koučinku svým personalistům, totiž přináší ovoce na dvou frontách.

Ti se jednak dozvídají aktuální novinky ze světa HR a jednak se sami učí koučovat tým a mohou tak interně koučovat celou firmu. Interní koučink má totiž pro firmu mnoho výhod. Je kdykoliv k dispozici, pružně reaguje na potřeby firmy, umožňuje nepřetržitou interakci s koučovanými nepřetržitou interakci s koučovanými a v neposlední řadě přináší zaměstnancům důležitou oporu přímo uvnitř firmy. Motivovaní a správně vedení lidé jsou základem úspěchu, což firmy kráčející rychle kupředu moc dobře ví.

Soňa N. Navrátilová