Strojírenství je v současné době tahounem české ekonomiky. Je to obor, do něhož se dneska pouští kdekdo, protože je to přece jenom obor, který má potenciál a budoucnost. Jestliže se i vy hrnete do tohoto podnikání, je třeba vědět, že se musíte utkat se skvělou konkurencí a to v různém zaměření strojírenství. Uvedeme příklad v oblasti výroby tvarových výpalků.

Tato výroba zahrnuje hned několik procesů, které jsou skutečně zajímavé. Samozřejmě i v tomto oboru platí, že čím modernější technologie máte, tím kvalitnější výrobky budete vyrábět. Pojďme se tedy podívat na to, jak se to vlastně dělá krok po kroku.

Pálení a tryskání

Součástí výroby tvarových výpalků je samozřejmě pálení a tryskání. Jedná se o části výroby, které jsou samozřejmě nutné a samozřejmé. Pálí se hlavně plazmou nebo plynem – k tomuto procesu výroby se využívá i pálicích strojů, které jsou proslulé tím, že vyrábějí výpalky s maximální přesností.

Co se týče tryskání, tryská se ocelovým granulátem, který se používá hlavně k povrchové úpravě kovů před jakýmkoliv dalším nátěrem nebo před jakoukoliv další povrchovou úpravou. Tryskání je skutečně nutné, protože se díky tomuto procesu zbaví materiál koroze, nečistot či například okují.

Ohraňování a vrtání

Dalšími částmi výroby tvarových výpalků je ohraňování materiálu a taky vrtání a řezání závitu. Ohraňování probíhá díky ohraňovacím lisům. K ohraňování jsou potřeba zkušení technologové, kteří poskytují individuální poradenství každému klientovi.

Rovnání materiálu a doprava

Poslední součástí výroby je rovnání materiálu. Používá se k tomu devítiválcová stolice, která rovná plechy, jež vykazují neshody s nerovností. Tyto neshody mohou vzniknout například vlivem vnitřního pnutí. Kromě devítiválcové stolice se k tomuto procesu využívá i rovnačky plechů, která konkrétně řeší jakékoliv deformace výpalků.

A samozřejmě každý kvalitní dodavatel tvarových výpalků by měl mít ve své nabídce služeb zahrnutou i dopravu.