Praha chystá souhrn opatření, která by měla zajistit, aby od roku 2050 město nezanechávalo tzv. uhlíkovou stopu. Tento plán má  být kompletní na podzim roku 2020. Potom se začnou opatření postupně zavádět.

Plán je rozvětven na čtyři sekce
  • Udržitelnou energii
  • Udržitelnou mobilitu
  • Cirkulární ekonomiku
  • Adaptační strategii na změnu klimatu

V Praze na podporu čistšího ovzduší již proběhla řada opatření. Jedná se například o podporu elektromobility, výstavby bioplynové stanice a v neposlední řadě také plošné zpoplatnění parkovacích zón v širším centru Prahy a jeho okolí. Město dále plánuje zavedení mýta pro vjezd do centra a nechalo zpracovat studii o energetickém využití odpadu nebo lepším využití energie v budovách.

Kromě závazku snižování emisí oxidu uhličitého bylo pražskou radou schváleno oficiální ujednání s policií a určenými stanicemi technické kontroly, aby se pomocí vytvořených speciálních skupin, zaměřili na kontrolu stavu vozidel, obzvláště pak na stav filtrů pevných částic. To by podle vedení města mohlo přinést pokles emisí polétavého prachu.

Praha má také progresivní plán výsadby stromů. Vedení města pověřilo Technickou správu komunikací, aby pokračovala ve vyhledávání míst v ulicích, která by byla vhodná pro výsadbu nových stromů.

Tyto plány však obecně příliš nekorespondují s tím, co se nyní, například ohledně zeleně, v Praze ve skutečnosti děje. Palčivým a stále řešeným problémem je neustálá urbanizace pražských parků a lesoparků. O tom jsme psali v článku Petřínu z důvodu urbanizace hrozí další kácení stromů.

E. Šímová