V roce 1984 znásilnil a po té brutálně ubodal čtrnáctiletou dívku Karen Slatteryovou a zanedlouho po té znásilnil a kladivem ubil osmatřicetiletou Georgiannu Wordenovou. V době jeho bestiálního řádění byly na místě činu i děti, které spaly. Během několika dnů surově napadl další dvě ženy, ty však jako zázrakem jeho sadistické řádění přežily.

Poprvé vraždil když mu ještě nebylo 23 let. Druhou vraždu vykonal po svých třiadvacátých narozeninách. Ovšem popraven byl až v 62 letech.

Podle lékařských vyšetření byl Duane Owen schizofrenik a trpěl genderovu dysforií, (panickou úzkostí z důvodu psychické neslučitelnosti s jeho vrozeným pohlavím). Podle právníků tedy neměl být odsouzen, nýbrž hospitalizován.

15. 6. 2023 byl Duane Owen ve státní věznici popraven smrtící injekcí.

J. P.