Podle posledních průzkumů, mnoho nadaných dětí v dospělosti zúročuje to, že měli možnost domácí výuky. Patří mezi ně i zlatá olympionička Ester Ledecká, která svým výkonem nadchla miliony Čechů i zahraničních fanoušků.

Individuální výuka umožňuje takzvané domácí vyučování, které poslední roky nabírá na popularitě. Podle pravidelných průzkumů ministerstva školství se jedná o velice efektivní způsob vzdělávání, který výjimečně nadaným dětem umožňuje věnovat se určitému oboru na velmi vysoké úrovni.

Tento způsob vzdělávání je vhodný pro děti, jež se chtějí výrazně věnovat určité aktivitě, ať již jde o studium jazyků, umělecké zaměření, vědu či sporty. Individuální výuka totiž umožňuje upřednostňovat předměty, které žák preferuje a má potenciál v nich vyniknout, před výukou předmětů, které by jinak studentovi bránily, vynikat v tom, na co má opravdový talent.

To znamená, že díky individuálnímu vyučování je možné, věnovat se třeba pět hodin denně výuce cizích jazyků, na úkor například chemie, matematiky či fyziky.

Individuální vzdělávání, které zahrnuje i domácí vyučování, přináší talentovaným žákům mnoho výhod. Pro sportovce je například klíčové to, že nemusí být každý den na stejném místě, protože se mohou učit kdekoli a kdykoli. Jejich výuka je prostě přizpůsobena jejich preferencím. Pokud student musí přes týden trénovat, je možné výuku přesunout na víkend a podobně.

Domácí studium umožňuje i časté cestování studenta. Žák může být 300 kilometrů od svého bydliště a přesto se může pilně učit.
Domácí výuka sice přináší mnoho výhod, ale zároveň klade i veliké nároky na rodiče. Rodiče se sice mohou ve vyučování střídat, nicméně je zákonité, že musí svůj čas výuce přizpůsobit na úkor vlastní práce či volného času.

Rodiče musí být samozřejmě schopni žáka vyučovat nebo mu zajistit soukromého vyučujícího. Náklady na výuku, kromě učebnic a základních učebních pomůcek hradí rodiče.

Povolení k domácí výuce vydává ředitel školy, kde byl žák přijat, s tím, že student chodí každé pololetí na přezkoušení.
Od roku 2005 je zákonem povolena individuální výuka dětí 1 stupně ZŠ. V roce 2007 se možnost individuální výuky začala týkat i dětí z druhého stupně ZŠ.

Ester Ledecká zdroj Instagram
S. Navrátilová
Redakce

 

#Top Tags NABÍDKY PRÁCE Z DOMU  SPORT  ŠOKUJÍCÍ REALITA  SERIÁLY A FILMY ZDARMA ONLINE  AKTUÁLNĚ >>