Program ERASMUS je projekt Evropské unie, který podporuje vzájemnou mezinárodní spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Od roku 2014 byl tento program inovován a přejmenován na Erasmus +. V jeho nové podobě je zakomponováno i poskytování finanční podpory na sport. Mimo jiné nahrazuje některé stávající programy, mezi které patří například plán celoživotního učení, program Mládež v akci a dalších pět programů Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a dále pak navazování spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi.

Účast v programu Erasmus je skvělá studijní šance i ceněný bod v životopisu

Prvotním účelem Erasmus + je zajištění studia v zahraničí, které studentům umožňuje zdokonalování cizích jazyků, získání mezikulturních znalostí a odbornosti v mezinárodní komunikaci, kosmopoliti a všeobecného rozhledu.

Studijní pobyt v zahraničí může být zkombinován se stáží a získáním praxe v zahraniční firmě, což je velkým bonusem při hledání budoucího uplatnění na pracovním trhu. Uvedením účasti v programu Erasmus + do životopisu, získává uchazeč o práci větší šance na úspěch. Je dobré na to pamatovat již při výběru školy.

Nedostatek financí studenta není pro zahraniční studium překážkou

Aby studenti, z důvodů finanční nedostatečnosti, nepřicházeli o šanci účastnit se zahraničního studia, existuje několik nadací, které studium středoškoláků v zahraničí financují. Tuto možnost mohou využít studenti bez ohledu na své studijní výsledky, stačí si podat žádost o stipendium některou z nadací.

Jednou z nadací, která významnou měrou přispívá na stipendia pro zahraniční studium, je Nadace Open Society Fund Praha za kterou stojí finančník a filantrop George Soros. Nadace má pražskou pobočku.

Soňa N. Navrátilová