Spolkový sněm schválil návrh, že všechna manželství, v nichž  má jeden z manželů méně než 16 let budou automaticky brána jako neplatná.

O tomto návrhu se v Německu vedla dlouhá debata především kvůli vysokému počtu žadatelů o azyl, kteří v posledních dvou letech přišli z muslimských zemí. V řadě z nich jsou svatby s nezletilými manželkami poměrně časté a žadatelé o azyl si tyto manželky přivádějí i do Německa, s úmyslem pokračovat v manželství. Pro mnohé z nich je naprosto nepochopitelné, že by tomu mělo být jinak.

Přestože německé právo neumožňuje sňatky nezletilcům, v těchto případech byly sňatky přistěhovalců posuzovány podle země původu konkrétních žadatelů o azyl a byly i přes odpor veřejnosti  tolerovány.  

Pracovníkům neziskových organizací a expertům na dětská práva však již došla trpělivost a společně pak vyzvali úřady ke změně ústavy.

Nová úprava automaticky ruší všechna dětská manželství. U mladistvých ve věku 16 až 18 let si však Německo ponechá možnost manželství uznat. Je to z důvodu případů, kdy je již nezletilá dívka těhotná a manželství je pro ni výhodnější, než být bezprizorní svobodná matka.   

Soňa Navrátilová