Zajímá vás, co to vlastně jsou vyjmenovaná slova? Chcete vědět, proč se je učíme? Víte, co znamená umět je? Ptáte se, proč si je lidé pamatují v různém pořadí? Na všechny tyto otázky vám odpoví dnešní článek.
Co to je?
Vyjmenovaná slova jsou taková slova, ve kterých píšeme po obojetných souhláskách tvrdé Y. Teď si asi říkáte, co to sakra jsou ty obojetné souhlásky! Jednoduše… b, f, l, m, p, s, v, z. Vždyť všichni známe be-fe-le-me-pe-se-ve-ze.
Pořadí
Často se mezi sebou dohadujeme, kdo umí vyjmenovaná slova odříkat správně a kdo špatně. Pořadí však není pevně dané a neexistuje žádný striktně stanovený seznam, kterým bychom se měli řídit. Proto babička a maminka budou znát každá trošku jinou básničku, než současný malý školák. Jazyk se vyvíjí a v některých případech dokonce vyjmenovaná slova přibyla. Někdo se je učil rovnou se všemi ostatními a jiný si je pamatuje jako výjimku. Hlavní však je, že víme, kde napsat tvrdé Y.
Proč se je učíme?
To je otázka za milion. Přeci proto, abychom věděli, kde máme napsat tvrdé Y! Je to ale trošku složitější. Budeme-li je znát nazpaměť jako říkanku, automaticky nám při psaní jakéhokoli textu „naskočí”. Horší už je to se slovy příbuznými, která si musíme umět odvodit.
Slova příbuzná
S vyjmenovanými slovy mají společný kořen (základ slova) a tematicky s nimi souvisí. Tady už se musí naše hlavinky lehce namáhat a zapátrat po významu. Jako ukázku uveďme třeba, že mezi příbuzná slova k „bydlit” patří například obydlit, obydlí, bydliště, bydlo a další.
Co znamená umět vyjmenovaná slova?
Nejde jen o to, že je znáte nazpaměť jako básničku. Je třeba umět je používat. Toho dosáhnete tím, že budete trénovat. Jak nám říkali ve škole: „Opakování je matka moudrosti.”.

Pokud si nejste jistí v kramflecích, zkuste si tato slovíčka zopakovat. Jestliže i tak trošku tápete a chcete mít své texty bez chyb, obraťte se na profesionálního korektora, který si s podobnými věcmi hravě poradí. Další zajímavosti o vyjmenovaných slovech se dozvíte na mých facebookových stránkách OpravaTextu, kde zároveň zjistíte i informace o mé práci korektorky.

autor: Bc. Monika Pittnerová

Redakce