Již malé dítě ví, že aby nebyl na silnicích zmatek, musí provoz řídit semafory, policista a ani jedno, ani druhé, se neobejde bez dopravního značení. Pro každého řidiče má závazný charakter a nikdo neopustí zkušební vůz autoškoly, aniž by si význam dopravních značek dokonale osvojil.

Dopravní značení má podobu piktogramů, které mají celosvětově totožný charakter. Podoba a provedení tohoto značení v České republice vychází z evropských úmluv. Značky dělíme na vodorovné značení a svislé značení a nacházejí se úplně všude, kde mají svůj význam. O umístění svislého dopravního značení rozhoduje stanoveným postupem příslušný správní orgán, v případě účelových komunikací vlastník komunikace v rámci stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu.

Značky jsou pro bezpečnost dopravy zásadní

Dopravní značení svislé musí znát každý adept na řidičské oprávnění, jako když bičem mrská a i kdyby byl probuzen o půlnoci, nesmí se v jejich významu splést. Značky se dělí na výstražné, příkazové, upravující přednost, zákazové, informativní směrové, informativní provozní, další informativní a dodatkové tabulky. Jsou pro bezpečnost a plynulost dopravy zásadní. Jejich znalost ověřuje zkušební komisař.

Dopravní značení vodorovné se realizuje pomocí malby na silnicích, parkovištích nebo jiných plochách. Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, zákazů zastavení, zákazů stání a ostatní vodorovné dopravní značky. Bývají aplikovány ve čtyřech základních barvách.

Osvojit si znalost dopravních značek patří k prvotnímu předpokladu, jak se stát dobrým řidičem a absolvovat kurz autoškoly bez problémů. Po zvládnutí teoretické přípravy a cvičení na trenažeru může žák autoškoly konečně usednout za volant a vychutnat si svoje nabyté vědomosti v praxi. První jízda „naostro“ bývá nezapomenutelným zážitkem. Ať žije brzda, spojka, plyn a jízda bez nehod!