The Same Self_foto by Jana NěmcováThe Same Self_foto by Jana Němcová

V říjnu mělo v KZ Domovina premiéru neuvěřitelně silné hudebně akrobatické představení z dílny umělkyně Ivany Kolcunové. Návštěvníci tak měli možnost vidět fenomenální vzdušný tanec, jehož námětem se stal ženský měsíční cyklus. Dialog zpěvačky a akrobatky je sondáží do ženského nitra, které je ovlivňováno pravidelnými cykly, během kterých žena prochází různými fázemi s rozdílnými emocemi, náladami a energiemi.

Žena v určitém periodickém období může lámat skály nebo klidně kandidovat na prezidentku, ale již za pár dní by nejraději nevylezla z postele a rozpláče ji i rozsypaná káva, pak náhle rozkvete a stává se zní krásná žádoucí bytost, prahnoucí po lásce a tělesné rozkoši.

Během představení se žena proměňuje z citově výrazné a kolísavé, po sebevědomou, nápaditou a plnou tvořivé energie, aby se vzápětí stala neodolatelnou ženskou esencí, která se po pár dalších dnech rozpustí v emočním zmatku a pochybnostech o sobě samé.

V jednotlivých fázích se prolíná vzdušná akrobacie (Ivana Kolcunová) s tancem (Fanny Barrouquère), zpěvem (Michaela Jonczy), mluveným slovem (Katarína Zatovičová) a živou hudbou (Viktor Kracik-Bartha).

The Same Self je dech beroucí umělecký zážitek, který zároveň přináší možnost pochopit nejpřirozenější součást ženského života, o které se stále nesluší hovořit nahlas. Je inspirací pro ženy, jež si přejí porozumět samy sobě a navzdory konvencím chtějí dát volný průchod tomu, co je jim přirozené a naplno využívat všech schopností a možností, které jim různé cykly přináší.

The Same Self je inspirací i pro muže, kteří díky němu mohou porozumět světlu i temnotě, které s pravidelnou střídavostí vyplouvají na povrch a přináší sebou onu ženskou různorodost. Učí muže respektovat ženu ať už se nachází v jakékoli fázi cyklu.

Autorka Ivana Kolcunová se inspirovala knihami Mirandy Gray – Cyklická žena a Rudý měsíc. Celé představení si autorka financuje z vlastních mnoholetých úspor, ale milovníci alternativního umění ji mohou ve financování představení podpořit. Více informací a kontakt naleznete zde >>

Další vystoupení je možné shlédnout již 12. 12. v kulturním zařízení Domovina, Na Maninách 1525/32a, Praha 7. Představení začíná v 19:00. Vstupenky jsou v prodeji zde >>

SameSelf.art

The Same Self_foto by Jana Němcová
Foto Jana Němcová
The Same Self_foto by Jana Němcová
Foto Jana Němcová