Zastupitelský a imunitní výbor trestní dokumentaci ohledně Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k dispozici nedostane, ale budou si ho moci prostudovat přímo na oddělení policie.

Policejní spis obsahuje tři a půl tisíce stránek a podle vyšetřovatelů by mohlo dojít k možným únikům informací.

Poslanci, kteří si budou chtít spis pročíst, se budou prokazovat průvodním dokumentem, s podpisem předsedkyně Němcové, aby vyšetřovatelé poznali, že se opravdu jedná o člena zastupitelského a imunitního výboru.

J. Pejcha

Redakce