Nemocnice nabírají lékaře z Ukrajiny, přestože většina z nich nemá dostatečné vzdělání

Stavovským komorám se nelíbí projekt pro kvalifikované Ukrajince. Poukazují na to, že tento vládní program umožňuje nabírat pracovníky z Ukrajiny, bez okamžitých českých zkoušek, čímž prakticky odpadá jakékoli ověřování skutečných odborných znalostí, které přijímaní specialisté na Ukrajině získávají.

V rámci tohoto projektu zde mohou lékaři z Ukrajiny pracovat bez aprobace, přičemž zkoušky v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, skládají průběžně, již při výkonu služby. Úspěšnost složení zkoušek je však velice nízká. Podle komor je problém v nedostatečných znalostí v oboru.Údajně je to z toho důvodu, že kvalita škol se na Ukrajině nedá srovnávat s kvalitou výuky u nás. Diplomy uchazečů mnohdy pochází ze vzdělávacích institucí, které nepřináší potřebné nutné lékařské vzdělání.

Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví je kvalita péče o pacienty zaručena přijímací institucí, a proto zaváděný systém nabírání kvalifikovaných odborníků měnit neplánuje.

V diskuzi je nyní vytvoření přesného seznamu univerzit, od kterých by se diplomy považovaly za relevantní.

Soňa N.

Redakce