Andrej Babiš je s dotační kauzou Čapí Hnízdo konfrontován již od roku 2015. Na jeho pokyn byly údajně vedeny činnosti, které vyčlenily farmu ze skupiny Agrofet, za účelem získání dotace, na kterou měly nárok pouze malé a střední firmy.

Podle několika stránkové žádosti o vydání Babiše a Faltýnka, se budou zkoumat i nekorektní aktivity několika členů představenstva firmy ZZN Agro Pelhřimov, která farmu chvíli řídila a díky níž se povedlo farmu od Agrofertu odloučit. Ve spisu též figuruje  Babišova manželka, dcera a švagr, kteří byli v době žádosti o dotaci částečnými vlastníky farmy.

Manévr byl spočítaný tak, aby Babišovi příbuzní nevlastnili více než 25 procent farmy. Vyšší podíl by z Farmy Čapí hnízdo automaticky udělal dceřiný podnik Agrofertu. Vzhledem k tomu, že dotace byla určena pouze malým a středním firmám, pak by Čapí hnízdo na dotaci nemělo nárok.

Babiš se nařčení o účelovém jednání ohledně převodů vlastnických práv za účelem získat dotaci brání a tvrdí, že žádost o jeho vydání je jen snaha opozičních politiků ovlivnit volby či se ho rovnou zbavit.

Sněmovní výbor začne o vydání jednat tento pátek. Na 5. září je svolána schůze poslanecké sněmovny, která by měla přinést konečné rozhodnutí.