Podle něj by měly státy urychlit proces sjednocování rodin a udělování víz pro nové imigranty. Přeje si, aby úředníci informovali imigranty o jejich právech, která jim bývají velmi často odpírána.

Každá země by měla investovat co nejvíce energie do integrace uprchlíku, zatím se podle papeže pro udržení důstojnosti a základních práv dělá jen skutečné minimum.

Papež se snaží vytvořit manuál, který by usnadňoval přijímání a integraci uprchlíků. Tento návod má být dokončen v únoru a měl by být představen na zasedání Valného shromáždění OSN.

E.R.

Redakce