Na místě koncentračního tábora v Letech, kde v době nacistické  nadvlády trpělo několik tisíc vězněných Romů, bude po dvaceti letech jednání, postaven památník, který má odkazovat na historicky krutou dobu romského holocaustu. Areál bývalého vepřína, po té, co z něj byla všechna zvířata převezena na jatka, převzalo Muzeum romské kultury.

Stát vepřín, od firmy Agpi, vykoupil za 450,8 milionů korun. Dalších 120 miliónů vydá na likvidaci vepřína a další úpravy, včetně vybudování pietního místa. O tom, že by v Letech místo vepřína mělo být vybudováno důstojné pietní místo se jedná již téměř čtvrt století. Nyní je v plánu, na místě někdejšího koncentračního, vybudovat památník.

Muzeum romské kultury zde doposud provádělo pouze údržbu areálu a okolí. Již nějakou dobu se také snaží s odborníky vyladit konečnou podobu památníku, který by měl, co nejvěrněji připomínat bývalý tábor. Sloučí se s pietním místem Lety, které již nyní zahrnuje napodobeniny tří dřevěných baráků a sochu akademického sochaře Zdeňka Hůlky, která je umístěna v blízkosti hromadných hrobů.

Součástí památníku má být také informační centrum s galerií historických fotografií, které se tak stanou obrazovým svědectvím o táboře a o romském holokaustu.

Muzeum počítalo, že již v létě 2018 proběhnou sanační práce, avšak z důvodu opožděného financování, kdy vláda teprve v září 2018 uvolnila slíbených 111 milionů na archeologický průzkum a demolici vepřína, se celý projekt o devět měsíců pozdrží.

Na jaře 2019 bude proveden archeologický průzkum, létě by pak mohly být zahájeny demoliční práce vepřína, které budou, dle odhadů odborníků, trvat rok a půl. Stavba památníku tak započne nejdříve až v roce 2021.

Soňa N. Navrátilová