V Německu analyzovali kriminalitu migrantů. U severoafričanů je nadprůměrná, uprchlíci z Asie zákon téměř neporušují. Migranti jsou z větší části zodpovědní za nárůst násilné kriminality ve spolkové zemi Dolní Sasko, vyplývá to ze studie německého ministerstva práce a sociálních věcí.

Kriminalitu migrantů (mezi něž se počítají žadatelé o azyl, odmítnutí žadatelé o azyl nebo lidé s různým stupněm ochrany) studovala na příkladu Dolního Saska trojice kriminologů Dirk Baier, Christian Pfeiffer a Sören Kliem.

loading...

Studie kriminologa Christian Pfeiffer uvádí, že díky přílivu mužských imigrantů se zvedly počty násilných trestných činů.

Ve studii byly použity údaje ze severního státu Dolní Sasko, kde se v roce 2015 a 2016 zkoumala souvislost mezi příchodem uprchlíků a rapidním nárůstem zločinnosti.

Některé události z minulosti jsou obzvláště mediálně přetřásané. Například případ, kdy patnáctiletý Afghánec ubodal v Německu svoji stejně starou bývalou přítelkyni. Podrobné informace přinesla i ČT24, článek si můžete přečíst zde.

Podle této studie se zločinnost během těchto dvou let zvýšila o 10, 9%, z toho 92% z tohoto nárůstu je připisováno právě uprchlíkům.

Podle Christiana Pfeiffera se jedná o snadno předvídatelný problém, vzhledem k tomu, že uprchlíci jsou z převážné většiny muži v mladém nebo produktivním věku, kteří v novém prostředí podléhají frustraci a pocitu beznaděje na lepší budoucnost.

Spouštěčem jejich sexuálních deliktů je pak dlouhodobá absence sexu a také to, že většina z nich pochází ze zemí, kde je mužská dominance považována za normu.

Ještě donedávna byla souvislost mezi přílivem uprchlíků a zvyšujícím se nárůstem násilných činů absolutní mediální tabu. Příkladem mohou být nezdařile utajované sexuální útoky ze strany mužů severoafrického a asijského vzhledu na ženy, v roce 2015 v německém Kolíně nad Rýnem, při oslavách silvestra.

Místní policie tam přijala více než 1200 trestních oznámení, z toho přes 500 kvůli sexuálním deliktům včetně znásilnění. Přesto se těsně po Silvestru v mediích uvádělo, že poslední den v roce „proběhl v klidu“. O incidentu se údajně nepsalo z obavy o bezpečí uprchlíků*. Podrobné informace o incidentu naleznete na Wikipedii zde a v článku ČT24 zde. Německá policie a média o nárůstů zločinnosti mlčí také proto, aby nedocházelo k oprávněnosti odpůrců imigrace a z obavy, že by takto informovaná veřejnost měla sklony přidávat se na stranu pravicových extrémistů.

Policie pro posílení ochrany žen před znásilněním uprchlíky z neevropských zemí, vydává bezpečnostní doporučení, ve kterých uvádí, že by ženy neměly nosit krátké kalhoty, sukně, rozpuštěné vlasy a nevzbuzovat pozornost. Podle těchto doporučení, by bylo nejlepší, aby chodily, co nejvíce zahalené, protože jinak v uprchlících mohou vyvolat dojem, že mají zájem o sexuální sblížení.

Dalším doporučením je nenavštěvovat kritická místa. Toto doporučení však neřeší problém s tím, že kritických míst, které by ženy neměly navštěvovat, s neustále příchozími uprchlíky stále přibývá.

Zvláště znepokojující je to, že k deliktům se ve zvýšené míře uchylují i potomci emigrantů. Takzvaná druhá a třetí generace se dostává do kriminálních statistik stále častěji.

Světové neziskové organizace si stojí za tím, že zdůrazňování zločinnosti, v souvislosti s přílivem uprchlíků, je neopodstatněné a vede k rasové nenávisti.

Z toho důvodu jsou evropskými politiky a neziskovými organizacemi vydávány korekční metodiky, jak vést zpravodajství tak, aby nedocházelo k legitimizaci odporu proti uprchlíkům.

Poznámka: Christian Pfeiffer je německý kriminalista a bývalý ředitel kriminologického výzkumného ústavu Dolního Saska.

Podrobný článek o kriminologické studii najdete i na portálu ČT24 zde.

Redakce

*Zarážející je skutečnost, že v době Silvestrovských oslav policie vůči násilníkům, i přes četná hlášení, téměř nezasahovala a ani když už situace přerůstala přes hlavu, nebyla přizvána zásahovka.