V Německu analyzovali kriminalitu migrantů. U severoafričanů je nadprůměrná, uprchlíci z Asie zákon téměř neporušují. Migranti jsou z větší části zodpovědní za nárůst násilné kriminality ve spolkové zemi Dolní Sasko, vyplývá to ze studie německého ministerstva práce a sociálních věcí.

Kriminalitu migrantů (mezi něž se počítají žadatelé o azyl, odmítnutí žadatelé o azyl nebo lidé s různým stupněm ochrany) studovala na příkladu Dolního Saska trojice kriminologů Dirk Baier, Christian Pfeiffer a Sören Kliem.

Studie kriminologa Christian Pfeiffer uvádí, že díky přílivu mužských imigrantů se zvedly počty násilných trestných činů.

Ve studii byly použity údaje ze severního státu Dolní Sasko, kde se v roce 2015 a 2016 zkoumala souvislost mezi příchodem uprchlíků a rapidním nárůstem zločinnosti.

Některé události z minulosti jsou obzvláště mediálně přetřásané. Například případ, kdy patnáctiletý Afghánec ubodal v Německu svoji stejně starou bývalou přítelkyni. Podrobné informace přinesla i ČT24, článek si můžete přečíst zde.

Podle této studie se zločinnost během těchto dvou let zvýšila o 10, 9%, z toho 92% z tohoto nárůstu je připisováno právě uprchlíkům.

Podle Christiana Pfeiffera se jedná o snadno předvídatelný problém, vzhledem k tomu, že uprchlíci jsou z převážné většiny muži v mladém nebo produktivním věku, kteří v novém prostředí podléhají frustraci a pocitu beznaděje na lepší budoucnost.

Spouštěčem jejich sexuálních deliktů je pak dlouhodobá absence sexu a také to, že většina z nich pochází ze zemí, kde je mužská dominance považována za normu.

Ještě donedávna byla souvislost mezi přílivem uprchlíků a zvyšujícím se nárůstem násilných činů absolutní mediální tabu. Příkladem mohou být nezdařile utajované sexuální útoky ze strany mužů severoafrického a asijského vzhledu na ženy, v roce 2015 v německém Kolíně nad Rýnem, při oslavách silvestra.

Místní policie tam přijala více než 1200 trestních oznámení, z toho přes 500 kvůli sexuálním deliktům včetně znásilnění. Přesto se těsně po Silvestru v mediích uvádělo, že poslední den v roce „proběhl v klidu“. O incidentu se údajně nepsalo z obavy o bezpečí uprchlíků*. Podrobné informace o incidentu naleznete na Wikipedii zde a v článku ČT24 zde. Německá policie a média o nárůstů zločinnosti mlčí také proto, aby nedocházelo k oprávněnosti odpůrců imigrace a z obavy, že by takto informovaná veřejnost měla sklony přidávat se na stranu pravicových extrémistů.

Policie pro posílení ochrany žen před znásilněním uprchlíky z neevropských zemí, vydává bezpečnostní doporučení, ve kterých uvádí, že by ženy neměly nosit krátké kalhoty, sukně, rozpuštěné vlasy a nevzbuzovat pozornost. Podle těchto doporučení, by bylo nejlepší, aby chodily, co nejvíce zahalené, protože jinak v uprchlících mohou vyvolat dojem, že mají zájem o sexuální sblížení.

Dalším doporučením je nenavštěvovat kritická místa. Toto doporučení však neřeší problém s tím, že kritických míst, které by ženy neměly navštěvovat, s neustále příchozími uprchlíky stále přibývá.

Zvláště znepokojující je to, že k deliktům se ve zvýšené míře uchylují i potomci emigrantů. Takzvaná druhá a třetí generace se dostává do kriminálních statistik stále častěji.

Světové neziskové organizace si stojí za tím, že zdůrazňování zločinnosti, v souvislosti s přílivem uprchlíků, je neopodstatněné a vede k rasové nenávisti.

Z toho důvodu jsou evropskými politiky a neziskovými organizacemi vydávány korekční metodiky, jak vést zpravodajství tak, aby nedocházelo k legitimizaci odporu proti uprchlíkům.

Poznámka: Christian Pfeiffer je německý kriminalista a bývalý ředitel kriminologického výzkumného ústavu Dolního Saska.

Podrobný článek o kriminologické studii najdete i na portálu ČT24 zde.

Redakce

*Zarážející je skutečnost, že v době Silvestrovských oslav policie vůči násilníkům, i přes četná hlášení, téměř nezasahovala a ani když už situace přerůstala přes hlavu, nebyla přizvána zásahovka.