Problém s utajováním násilných trestných činů páchaných současnými nebo bývalými imigranty či záměrnému neuvádění národnosti pachatele pokračuje dál.

Díky prosazování zásad korektní politiky, je označování národnosti pachatelů trestných činů pro média téměř tabu. Navíc se mnohá média snaží do poslední chvíle o spáchaném zločinu pomlčet. Proč to dělají?

Důvodem utajování zločinů nebo zákaz označování původní národnosti pachatelů je z jedné strany ochrana ostatních uprchlíků před nevolí veřejnosti a z druhé strany vytváření dojmu, že Evropa nemá se zvládáním imigrace žádné problémy.

A jaká je motivace médií, aby v souvislosti s trestnou činností páchanou imigranty nepsaly?

Práci redaktorů musí někdo zaplatit, takže aby médium fungovalo, musí získávat sponzory. To se děje buď formou inzerce, placeného obsahu nebo díky spolupráci s nějakou instituci, která na provoz média přispívá. A v případě spolupráce s určitou institucí, je právě onen zakopaný pes.

Může se totiž jednat o orgán či jednotlivce, který hájí imigrační pozitiva všemi možnými prostředky, a to i prostředky placeného obsahu v mediích a na sociálních sítích.

Na podporu celého PR se povolávají či rovnou zakládají i různé neziskové organizace, které jsou těmito penězi živené a v jejich zájmu tedy je, vytvářet pouze kladný obraz přílivu imigrantů.

Neziskovky, některé politické strany nebo i jednotliví zákonodární zástupci, jsou motivování štědrým sponzoringem, tak, aby na téma imigrace vytvářeli vlny pozitivních interakcí.

Někdo ten kladný obraz imigračních vln platí, má k tomu své důvody a hlavně má velké hromady peněz. Ohání se sociální morálkou, humanitou a nenávistí k nacismu. To by asi bylo v pořádku, problém však je, že se snaží evropské civilizaci nalinkovat svoji vlastní ideologii, ať už o to stojí nebo ne.

Má na to neomezené prostředky a může tak ovlivnit chod celé Evropy a vlastně i celého světa. Ti, co se jeho ideologii brání, jsou označováni za xenofoby a rasisty.

Na takto úspěšně vedenou PR kampaň by mohla být pyšná každá marketingová  a reklamní agentura.

O tom, že jsou média různě ovlivňována v uvádění zpráv o násilných trestných činech, spáchanými za strany žadatelů o azyl, jsme psali již před rokem. Jednalo se o případ, kdy německá média záměrně pomlčela o hromadných sexuálních útocích na ženy o silvestrovských oslavách 2015/2016. Celý článek si můžete přečíst zde.

J. Pejcha

 

Zdroje: AFP, focus, neues-deutschland, dailymail.