Poradna pro občanská a lidská práva již dlouhodobě poukazuje na praxi Prešovské porodnice, kdy se romské rodičky neumisťují na pokoje s rodičkami majority, nýbrž s maminkami stejného etnika, tedy s ženami romského původu. Podle organizace je tato praxe jasnou segregací na základě etnické příslušnosti. „Segregace představuje vážnou formu diskriminace a je v rozporu s domácím antidiskriminačním zákonem i s mezinárodní antidiskriminační legislativou,“ tvrdí organizace.

Kauza možné diskriminace skončila u soudu, který však rozhodl, že se neprokázalo, že by se romské ženy umísťovaly v separovaných pokojích z důvodu jejich romské příslušnosti. Podle soudu se rodičky umísťují na oddělených pokojích například z důvodu zdravotního stavu pacientek, obsazeností oddělení i tím, kdy ženy samy upřednostňují pobyt na pokoji s jinými romskými ženami.

Takto se k rozsudku soudu vyjádřila Vanda Durbáková, jež poradnu zastupuje: „Z praxe vím, že soudní rozhodnutí jsou často poznačena rasovými předsudky, které nejsou v naší společnosti ojedinělé. Tento rozsudek není výjimkou. Také v tomto případě dal soud větší váhu výpovědím lékařského personálu než výpovědím samotných romských žen, které tuto praxi potvrzovaly.“ (Vyjádření pro list Korzár)

„Rozsudek soudu není spravedlivý. Romské pokoje si na porodnici v Prešově dodnes, léta se nic nezměnilo. Stále jsme odděleny od bílých žen. My chceme, aby se to změnilo, aby nás v nemocnici neponižovaly a chovaly se k nám s úctou,” dodala k rozsudku jedna z romských aktivistek spolupracující s Poradnou pro občanská a lidská práva. (Romea)