V pátek 5. a sobotu 6. října 2018 se budou v České republice konat volby do zastupitelstev obcí a ve třetině okrsků se bude vybírat mezi kandidáty do Senátu ČR. O přízeň voličů se utká celkem 216 472 kandidátů do zastupitelstev obcí a městských částí.

Komunálních voleb se zúčastní registrované politické strany, politická hnutí a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran či politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Nezávislí kandidáti

Jdou do voleb pod svým jménem, nemusí se neregistrovat, ale musí doručit petici s podpisy občanů, kteří podporují jejich kandidaturu.

Sdružení nezávislých kandidátů

Jedná se o neregistrovaná společenství nezávislých kandidátů, která jsou tvořena jen pro konkrétní volby. Stejně jako nezávislí kandidáti, musí odevzdávat petici podepsanou od voličů podporující jejich kandidaturu.

Kandidovat může každý občan, který je starší 18 let a je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Kandidovat mohou i občané jiného členského státu EU s trvalým nebo přechodným pobytem v dané obci.

Volební urny se otevřou v pátek 5. října 2018 ve 14.00 a uzavřou ve 22.00. V sobotu 6. října se otevřou v 8.00 a uzavřou ve 14.00. Otevírací doba volebních místností však může dle místa voleb odlišná, proto je důležité sledovat aktuální vývěsky obcí.

Soňa N. Navrátilová