Summit skupiny G20 se bude konat v Římě ve dnech 30. a 31. října 2021 za účasti hlav států a předsedů vlád zemí skupiny G20, jejich protějšků z pozvaných zemí a zástupců některých hlavních mezinárodních a regionální organizace.

Akce se tradičně účastní také ministři hospodářství a financí. Summit je vyvrcholením procesu G20 a závěrečnou fází intenzivní práce na úrovni vedoucích v průběhu celého roku na ministerských setkáních, pracovních skupinách a angažovaných skupinách.

Italské předsednictví

Předsednictví G-20 se mezi členy střídá. Od 1. prosince 2020 G-dvacítce předsedá Itálie. Italské předsednictví a Evropská komise společně pořádají blížící se světový summit na nejvyšší úrovní, jehož hlavní bodem summitu bude zotavení planety z Covid pandemie. Řešit se bude i ekologie a hospodářské oživení.

Co je G dvacítka?

Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors. Sdružení ministrů financí a guvernérů centrálních bank. Tato skupina má za cíl navýšit mezinárodní hospodářskou spolupráci. To je ve zkratce G20.

Fórum G20 vzniklo již v roce 1999 a sdružuje 19 zemí a Evropskou Unii. Na rozdíl od G8 jsou jejími členy i teprve se rozvíjející ekonomiky, jako například JAR, Indie či Brazílie. Cílem summitů je propojit a navýšit mezinárodní hospodářskou spolupráci.

Na pravidelných schůzkách se také scházejí nejvyšší vládní představitelé členských států, například předsedové vlád či prezidenti.

Priority

Svět dnes čelí mnoha obtížným výzvám, kterým se skupina G20 intenzivně věnuje, a to určováním – a prováděním – sdílených, koordinovaných a nestranných odpovědí. To vyžaduje vizi, dialog, vzájemné porozumění a hluboké povědomí o našich společných globálních odpovědnosti.

Pandemie měla hluboký dopad na zdraví lidí na celém světě. Ovlivnilo to živobytí lidí, naše ekonomiky, mezinárodní obchod. Přidal svou zátěž na další systémové problémy, od změny klimatu po nerovnost, které brzdí naši schopnost plně prosperovat a vyjadřovat náš potenciál. Rovněž objasnilo jednu věc: žijeme v době, kdy se místní problémy rychle stávají globálními výzvami. To však také znamená, že se můžeme společně zotavit z této krize a využít příležitosti k lepšímu opětovnému budování, poučit se z našich společných zkušeností a zajistit, aby se účinné a inovativní nástroje a technologie staly základem odolnější,

Ve stále více propojeném světě je multilateralismus mnohem víc než abstraktní pojem. Je klíčem k reakci na tyto výzvy a skupina G20, která spojuje velkou část světové populace a globální ekonomiky, musí svou roli splnit. Proto se skupina G20 do roku 2021 za italského předsednictví zaměří na tři široké, vzájemně propojené pilíře činnosti: lidé, planeta, prosperita.

V rámci těchto pilířů zaujímáme vedoucí postavení v zajišťování rychlé mezinárodní reakce na pandemii – schopné poskytnout spravedlivý celosvětový přístup k diagnostice, terapeutikám a vakcínám – při budování odolnosti vůči budoucím šokům souvisejícím se zdravím.

Díváme se také po krizi směrem k zajištění rychlého zotavení, které odpovídá potřebám lidí. To znamená zaměření na snižování nerovností, na posílení postavení žen, na mladší generace a na ochranu nejzranitelnějších skupin. Znamená to podporovat vytváření nových pracovních míst, sociální ochranu a zajišťování potravin.

Skupina G20 má rovněž v úmyslu připravit půdu pro postupnou přestavbu v důsledku krize. Efektivněji, prostřednictvím lepšího využívání obnovitelných energií a s pevným závazkem chránit naše klima a naše společné životní prostředí.

To je předpoklad pro naši trvalou prosperitu. Prosperující budoucnost však také vyžaduje, abychom náležitě využili hlavní hnací síly růstu a inovací. Snažíme se překlenout digitální propast a učinit z digitalizace příležitost pro všechny, zlepšit produktivitu a – zkrátka – nikoho nenechat pozadu.

*Obsah textu je převzat z oficiálního zdroje G20.

Předchozí summity

Římský summit bude 16. setkání G20 na úrovni hlav států a předsedů vlád. První se konal ve Washingtonu v listopadu 2008 a poslední – konala se digitálně za saúdského předsednictví – v listopadu 2020.

Členové G20

Jihoafrická republika, Argentina, Brazílie, Kanada, Mexiko, USA, Indonésie, Saúdská Arábie, Indie, Čínská lidová republika, Japonsko, Jižní Korea, Turecko, Evropská unie, Francie, Německo, Itálie, Velká Británie, Austrálie a Rusko.