V letech 1991 až 2012 stát reguloval cenu nájemného a zakazoval tak majitelům nemovitostí, které byly z doby socialismu zatížené dekrety, inkasovat za jejich pronájem částky, které byly při komerčních pronájmech obvyklé.

Na regulaci nájemného si ve Štrasburku v roce 2005 stěžovalo nejméně pět tisíc vlastníků domů a bytů. Svoji ztrátu vyčíslili na téměř 40 miliard korun. 

Evropský soud pro lidská práva již v červenci 2014 konstatoval, že regulací byla porušena práva pronajímatelů.

ESLP ve Štrasburku rozhodl, že Česká republika má poškozeným vlastníkům doplatit rozdíl mezi tržním a regulovaným nájemným z období před deregulací nájmů.

V únoru pak třem stěžovatelům přiznal odškodné v celkové výši 2,19 milionu korun. Česká republika se však proti výroku odvolala.

ESLP odvolání odmítl a stát musí třem majitelům domů vyplatit odškodné ve výši rozdílu mezi tehdejším regulovaným a tržním nájmem.