Pravicová vláda v Dánsku plánuje přijmout zákon, podle kterého se budou odmítat žádosti o občanství těch žadatelů, kteří při  naturalizačním ceremoniálu odmítnou příslušnému úředníkovi podat ruku. Podání ruky má být součástí zpřísňovaných pravidel pro získání dánského občanství.

Opoziční strany se proti tomuto návrhu zákona rezolutně postavili, neboť je podle nich silně diskriminační. V Dánsku je totiž svoboda náboženství, a s tím je také spojeno i respektování náboženských tradic a praktik. Nelze tudíž po člověku, vyznávajícího určité náboženství, a to se netýká jen muslimů, chtít, aby dělal něco, co je proti jeho náboženskému přesvědčení.  

Většina úředníků se rozhodlo, pokud bude přijat, tento zákon ignorovat. Podle nich se integrace nevyznačuje potřesením rukou. Průzkumy ukázaly, že s návrhem zákona nesouhlasí více než polovina dánských občanů.