Podle Bohuslava Sobotky je navýšení nemocenské u dlouhodobě nemocných splnění důležité vládní priority

V Senátu dnes úspěšně prošla další úprava zákona, která pomůže lidem ve špatné životní a sociální situaci. V poslanecké sněmovně se z iniciativy poslanců a senátorů ČSSD navýšila výplata nemocenských dávek u dlouhodoběji nemocných osob.

V současnosti nemocní lidé pobírají 60 procent denního vyměřovacího základu po celou dobu nemoci. Vláda rozhodla navýšit tento limit v období mezi 31. a 60. dnem trvání pracovní neschopnosti o šest a v období od 61. dne o dvanáct procent.

V současné době se české ekonomice mimořádně daří, a díky tomu stoupají příjmy do státního rozpočtu i do systému nemocenského a sociálního pojištění. To vede vládu k tomu, aby se více zajímala o sociální zabezpečení svých občanů.

Soňa Navrátilová

Zdroj: srever vláda ČR