Pavel Kantorka je českým pamětníkům znám jako bravurní karikaturista, který rád kreslil vtipy s politickou tématikou.

V roce 1968 emigroval do Kanady a žil v Torontu, kde v 75 letech, 6. srpna tohoto roku i zemřel.

Svými politickými vtípky se snažil vykreslovat realitu a absurditu doby. Jeden z jeho vtipů například nese nápis „Běžná hovada“ pod který umístil krávu, býka volka a občana s páskou „Pomocník VB“.

Kromě politiky však velice často kreslil i vtípky z psychiatrickou tématikou. Jeho postavičky psychiatrů a jeho pacientů jsou legendární.

Pamětníci si také jistě rádi vybaví jeho oblíbená zvířátka, která do svých kreseb rád vkládal a jímž přiřazoval specifické lidské vlastnosti. Vyčůrané a udivené myšky, slepice s moudrostí světa, ironické žáby, na první pohled hloupý tur, který však nesl moudro obyčejna, přechytralí ptáci a mnoho dalších.

Pavel Kantorek se kromě kreslení vtipů, po celý život věnoval teoretické fyzice, zejména pak teorii elektromagnetických polí, relativity, kosmologii a výzkumu časoprostoru. Ve skutečnosti tvorbu vtipů bral jenom jako odpočinkovou činnost, která mu umožňovala zrelaxovat mozek vždy, když byl již unaven složitými výpočty či řešením komplikovaných vzorců. V tu chvíli ho prý napadaly ty nejlepší vtipy.

Výstavu má pod patronátem spolek InGarden. Kurátorka výstavy, Barbora Horešovská vysvětluje důvod pořádání výstavy v parku tím, že volné a veřejně přístupné prostranství je pro vtipy Pavla Kantorka naprosto ideální.

Návštěvníci výstavy mohou vidět sedm stránek humoristického časopisu Dikobraz, ve kterém od roku 1965 publikoval, a dále 40 velkých tisků, které prezentují jeho starší díla.

Výstavu mohou zájemci vidět až do 15. října.

Soňa Navrátilová

Redakce