Návštěvníci Musea Kampa mají nyní příležitost zhlédnout retrospektivní výstavu malíře Jaroslava Paura. Obrazy na kterých rozvíjí témata industriálu, městských kultur, poválečné kříšení městského aglomerátu, obdiv k universu a vyobrazení snových krajin budou vystaveny až do poloviny října.

Kurátor výstavy Milan Dospěl, poukazuje na to, že cílem výstavy je představit Paurovu tvorbu v celém jejím rozsahu, od konfrontace s expresivními tendencemi válečných let, až po pozdější rozvíjení abstraktně informální estetiky, které v některých případech mají i kosmický nádech.

Jaroslav Paur měl o astrologii zájem již od svého mládí a zabýval se jí velice intenzivně, je proto jistě přirozené, že ji promítal i do svých děl.

Jeho ikonografie na sobě nesou motivy satelitů, menhirů, architektonických prvků, části struktur krystalů a tajemno vesmíru s fragmenty kosmických těles.

Jeho výtvarná scéna byla vždy bohatá na rozmanitost. Koketuje s kubismem, urbanismem, realismem i abstraktem. Rád vytváří ucelené tematické řady.

Jeho nejznámější cyklus vznikl v roce 1946, jehož předmětem byla válkou zničená Varšava. Za tuto sérii mu byl udělen nejvyšší polský rytířský řád Polonia Restituta.

Výstava potrvá do 15.1. 2018

Soňa Navrátilová

Redakce