Studium angličtiny pomocí historie

Byzantská říše

Byzantská říše byla obrovská a silná civilizace. The Byzantine Empire was a vast and powerful civilization. (d byzant empajr woz-a- vast-and pawrfol civilizejšn).

Byzantská říše, často nazývána východní římská Říše nebo prostě Byzantium, existovala od 330 do 1453 nl. Hlavní město je Constantinopol. The Byzantine Empire, often called the Eastern Roman Empire. or simply Byzantium, existed from 330 to 1453 CE. The capital city is Constantinople. ((D Byzant empajr ofn coll d íst Romen empajr, or simply Byzantium, existed from thrý handryd trty, t wan tauzn for handryd fifty thrý). (D kapitl city is Konstantinopol).

Tato říše měnila velikost v průběhu staletí, v té či oné době, vlastnila území se nacházejí v Itálii , Řecku , na Balkáně, Levant , Malé Asii , a Severní Afrika . Byzantinci, křesťanský stát s řeckým jazykem jako oficiálním jazykem, vyvinuli své vlastní politické systémy, náboženské praktiky, umění a architekturu, které byly sice výrazně ovlivněny řecko- římskou kulturní tradicí, ale byly zřetelné a nejednalo se pouze o pokračování starověkého Říma . Byzantská říše byla nejdelší životností středověký energie, a jeho vliv pokračuje i dnes, a to zejména v náboženství , umění, architektury a právem mnoha západních států, střední a východní Evropě a Rusku.

This Empire varied in size over the centuries, at one time or another, possessing territories located in Italy, Greece, the Balkans, Levant, Asia Minor, and North Africa. A Christian state with Greek as the official language, the Byzantines developed their own political systems, religious practices, art and architecture, which, although significantly influenced by the Greco-Roman cultural tradition, were distinct and not merely a continuation of ancient Rome. The Byzantine Empire was the longest-lasting medieval power, and its influence continues today, especially in the religion, art, architecture, and law of many Western states, Eastern and Central Europe, and Russia.  

Constantinople was the capital city of the Byzantine Empire. ( Constantinopol  wos d kapitl city of d Byzant empajr).

V odkazu na Wikipedii najdete i aktivní mapu, která znázorňuje územní vývoj říše v letech 476-1400

Pozn.: Byzantská říše, zkráceně Byzanc, oficiálně však Římská říše, historiky také nazývána jako Východořímská říše.

How to Pronounce Names  Constantinople – Jak vyslovit jméno Constantinopol ( Haw t pronans nejms Konstantinopol).

How To Say Constantinople – Jak říci Constantinopol (Haw t sey Konstantinopol)

 

vast – obrovská

East – východ (íst)

1453 – one thousand four hundred fifty-three (wan tauzn for handryt fifty trý)

|Další zprávy 

 

I přes loňské nálezy otrávených dravců, mohou zemedělci používat na polích jed proti hrabošům

Čína čelí kritice, že z nemocnic údajně propouští nedoléčené a stále infikekční pacienty s nemocí Covid-19  

 

 

Umístění repliky Mariánského sloupu dostalo zelenou. Na Staroměstském náměstí by mohl být k vidění už v létě >>

Praha chce zatočit se systémem AirBnb. Krátkodobé pronájmy bytů turistům vyhání Pražany z centra >>

 

 

 

 

Nepřehlédněte

Nemocnice nabírají lékaře z Ukrajiny, přestože většina z nich nemá dostatečné vzdělání >>

Milovníci psů podporují krutý byznys. I chovatelské stanice s PP mohou psy chovat v klecích >> 

Lidé srovnávají Mináře s Havlem. Na internetu se rozběhla diskuze, že by měl kandidovat na prezidenta >> 

|Studujte u nás

Víte proč jsou absolventi programu Erasmus + mezi zaměstnavateli žádanější? >>