Prezidentské volby 2018 se blíží, a tak je nasnadě začít se detailněji seznamovat s těmi, kteří se o prezidentský úřad hlásí. Dnes vám představíme prezidentského kandidáta, který se ke kandidatuře přihlásil jako úplně první. Je jím Mgr. Michal Horáček Ph.D.
Michal Horáček, textař, básník, novinář, antropolog a spoluzakladatel sázkové kanceláře Fortuna, pochází z velice vzdělané a kulturně založené rodiny.

Jeho otec Vladimír Horáček, byl dramaturgem Národního divadla a ovládal dvanáct jazyků, maminka Eva Horáčková, působila jako psycholožka. Prastrýc, chemik Jaroslav Heyrovský, jako první Čech, získal Nobelovu cenu a jeho pradědeček Leopold Heyrovský byl rektorem Karlovy Univerzity.

Michal Horáček měl a stále má, velice rozmanitý a aktivní život. V roce 1970 zahájil své studium na Fakultě sociálních věd a publicistiky. Po té, co měl problémy s falešnou výjezdní doložkou do USA, byl však na popud Státní bezpečnosti z Fakulty vyloučen.
Protože byl vášnivým fanouškem dostihů, pustil se do studia chovu anglického plnokrevníka a v 70 letech začal psát pro dostihové časopisy. V Anglii psal do British Racehorse, v Austrálii přispíval do Racetrack a v USA publikoval v Thoroughbred Record. V té době také napsal knihu Království za koně, která se v osmdesátých letech zařadila mezi bestsellery.

V roce 1982 získal novinářskou cenu, díky které získal stipendium na World Press Institute Macalester College, St.Paul, Minnesota.
V roce 1986 začal působit jako redaktor kulturní rubriky v tehdejším velmi populárním týdenním časopisu Mladý svět, pro který se mu povedlo udělat mnoho atraktivních rozhovorů se zahraničními interprety, mezi které patřili například Kurt Vonnegut, Roald Dahl, Klaus Maria Brandauer aj.

Také se výrazně zasadil o to, aby agentura Pragokoncert, organizující vystoupení zahraničních interpetů v tehdejší ČSSR, umožnila koncert populárních Depeche Mode.

V polovině roku 1989, pár měsíců před sametovou revolucí, založil spolu s rockerem Michaelem Kocábem občanskou iniciativu MOST, která měla umožnit jednání mezi komunistickou elitou a představiteli nezávislých sdružení. To se také povedlo. V listopadu iniciativa MOST zprostředkovala schůzky představitelů Občanského fóra, v jejímž čele byl Václav Havel, s předsedou československé vlády, Ladislavem Adamcem. Cílem těchto schůzek bylo zrušení části tehdejší ústavy, která garantovala Komunistické straně Československa vedoucí úlohu v politickém uspořádání země.

V roce1990 se stal spoluzakladatelem akciové společnosti Fortuna, která mu přinesla absolutní ekonomickou nezávislost. V roce 2004 své podíly ve Fortuně prodal.

Rok 1996 mu přinesl titul bakaláře na Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy. Ve svém vzdělávání však pokračoval i nadále a v roce 2007 získal titul magistr na Fakultě humanitních studií UK, v oboru obecná antropologie. V roce 2011 získal doktorský titul.
Vedl přednášky tvůrčího psaní na Fakultě sociálních věd UK v Praze a na Masarykově universitě v Brně.

V roce 2013 veřejně projevil své sympatie ke KDU-ČSL a podpořil založení Liberálně ekologické strany LES, kterou zakládal Martin Bursík.
V listopadu 2016 zveřejnil své majetkové přiznání. Jeho majetek činil 458 milionů korun.

 

Soňa Navrátilová

Redakce