V pražských parcích pomalu mizí různé druhy rostlin a hmyzu. Z velké části je to díky tomu, jakým způsobem se zelené plochy udržují. Na mnohých místech se trávníky sečou i šestkrát ročně a navíc takzvaně až na hlínu. Dalším velkým problémem jsou rozsáhlé rekultivace parků, kdy se ve velkém kácí mnohdy zdravé stromy a mýtí se keřiny.

Na tento problém poukazuje celá řada odborníků, podle kterých, právě díky těmto nešetrným zásahům,  výrazně ubývá hmyzu a následkem toho mizí i hmyzožraví ptáci a další zvířata. Upozornila na to například i ostravská zoologická zahrada nebo odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Městská zeleň udržuje stabilní klima, takže díky ní nedochází ke zbytečným teplotním výkyvům. Funguje tak jako přirozená klimatizační jednotka. Zelené plochy a dostatečné množství dřevin zvyšují vlhkost vzduchu, problém však nastává, pokud se trávníky příliš často sečou a navíc jsou zkracované tak, že na ploše je více hlíny, než trávy.

Příkladem by nám mohlo být město Ostrava, kde se rozhodli nechat trávu růst, a umožnit tak, aby se v ní usadil život. Zeleň samozřejmě také zároveň ochladí ulice. V centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz omezí sečení trávy na dvakrát ročně a dále mají v obvodu vzniknout takzvané luční trávníky. To samozřejmě  podpoří biodiverzitu rostlin a živočichů a zároveň zlepší klima města.

Ovšem v Praze jsou naopak zelené plochy i vzrostlé dřeviny likvidovány takzvaně z důvodu urbanizačního plánu, kdy se porosty vymýtí například v zájmu vybudování asfaltových či kamenných cestiček a odpočívadel.

Na Petříně průběžně probíhají další setkání a sběr podpisů

Z tohoto důvodu sdružení Petřín pro život opakovaně pořádá happeningy, které mají informovat obyvatele Prahy o nebezpečnosti nadměrné rekultivace parků a lesoparků.

Na posledním srazu se, podporovatelé a zájemci o přírodu, na Petříně setkali s Jaroslavem Cepákem, který zasvěceně hovořil o důležitosti udržení dřevin a zeleně v polodivokém stavu.

Petici můžete podepsat na těchto místech:

Vokýnko u Karlova mostu, Kampa

Prodej vstupenek galerie Sovovy Mlýny

Plynárenský domeček Salla Terena na Kampě

Vinárna a galerie u Hada, Maltézské náměstí

Kavárna Rézl – Mostecká

Kino U Hradeb 64 – Mostecká 21, vstup ve dvoře

Hunter, Újezd

Natureza, Hellichova

U Magistra kellyho – Šporkova 5

U zavěšenýho Kafe- Loretánská

Kafirna u sv.Omara, Trziste 11

Malostranska zelenina, Trziste 11

Galerie Millennium, Trziste 5

Bread Gap, Trziste 3

Masny Kram, Trziste 6

Pavla a Olga atelier, Trziste 6

Caffe Vescovi, Ujezd 36

Kvetinarstvi u Cerveneho Lva, Saska ( Lazenska 6 )

U zelenych kamen, Uvoz 6

Ryby, Drunez, Zverina Masek, Zemanova, Karmelitska 30

Dobra Trafika, Ujezd 37

Cocovanka, U Luzickeho seminare 34

Soňa N. Navrátilová