Umístění repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí má své podporovatele i odpůrce

Více než dvacet let tvořil sochař Petr Váňa, s pomocí svých přátel z uměleckých kruhů, repliku Mariánského sloupu. Nyní se již od května tohoto roku snaží repliku sloupu usadit na pražské Staroměstské náměstí.

Zastánci umístění repliky sloupu jej považují za významné barokní umělecké dílo  a odkaz na obránce Prahy v době třicetileté války.

Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Někteří odpůrci poukazují i na nekvalitní a neodpovídající ztvárnění repliky.

Podle pražského primátora však Váňovi k umístění sloupu chybí povolení hlavního města, jako vlastníka pozemků. Z toho důvodu sloup nelze na pražské Staroměstské náměstí umístit.

Naopak Váňa tvrdí, že má na stavbu právo, protože na ni získal platné stavební povolení. V sobotu dostal od městské policie bratr sochaře pokutu za to, že začal rozebírat dlažbu v místě historického umístění sloupu. Přes víkend na náměstí, společně se svými spolupracovníky, umístili část zdobeného zábradlí sloupu a od té doby u něj drží hlídku, aby nemohlo být rozebráno.

Za umístění repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí se včera, na interpelaci zasedání zastupitelstva Prahy 1, přimlouval i známý dokumentární fotograf, držitel ceny Czech Press Photo, Eugen Kukla.

Sloup byl  v roce 1918 svržen davem rozlícených lidí, protože podle nich představoval symbol habsburské monarchie.

Soňa N. Navrátilová