Salcburský summit přinesl řešení ohledně nepoměru mezd zahraničních zaměstnanců.

Francouzký prezident Emmanuel Macron již od počátku své funkce poukazuje na to, že z východu proudí na západ levná pracovní síla, která má za následek devalvaci pracovního trhu. Toto nepovažuje za Evropsky korektní, neboť to přímo odporuje principům Evropské unie.

Vedoucí představitelé Rakouska, Francie Slovenska a České republiky vypracovali návrh nové směrnice, která by již říjnu mohla být  schválená evropskou radou.

Macron, který se na jaře chystá do Prahy potvrdil, že se všichni, kterých se to týká, shodli na zásadách, podle kterých by se řídilo upravení doby působení pracovníka v zahraničí a také optimalizace spravedlivého odměňování.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že lidé ze zahraničí si zaslouží stejnou mzdu za práci, jako místní obyvatelé.  

Bohumil Sobotka důrazně poukazoval i na fakt, že podobným dumpingovým způsobem se chovají zahraniční firmy, které působí na území České republiky. Podle průzkumů totiž nabízejí pouze čtyřicetiprocentní mzdy, oproti mzdám v mateřské zemi.

Globalizace EU musí tedy postupovat na všech frontách a sjednocování mezd je jejím zásadním krokem.

S. Navrátilová

Redakce