V Sandhurstu se konal britsko francouzký summit, na kterém byla podepsána dohoda o správě společné hranice. Součásti dohody je i britský příspěvek 44 milionu liber

Prostředky se využijí na další posílení bezpečnosti kolem Calais, na stavbu oplocení a rozšíření technologií sledovacích zařízení.
V tomto severofrancouzském městě na začátku roku 2016 vznikl nelegální kemp, v médiích nazývaný jako Džungle, kde až do konce roku 2016, kdy byl francouzkou vládou zlikvidován, žilo téměř 10 000 lidí, snažících se dostat do Británie.

Momentálně se v okolí Calais zdržuje necelá tisícovka migrantů, kteří se přes Lamanšský průliv pokouší dostat do Británie.

Macron přiznává, že momentální stav v Calais je mimořádné kritický a vzájemná britsko-francouzská spolupráce je při řešení těchto problémů s nelegální imigrací, naprosto nezbytná. Posílena bude i vojenská spolupráce.

J.Pejcha
Redakce