Parlamentu, který ovládala Madurova opozice, byly s konečnou platností odňaty vládní pravomoci. Veškeré kompetence a rozhodovací práva tak převzalo Ústavodárné shromáždění.

V současné chvíli již nejsou ve Venezuele žádné nezávislé orgány, které by mohly garantovat demokracii a zajišťovat kontrolu vládní moci.

Ve Venezuele se pod socialistickou vládou prezidenta Madury, která nacházela velkou podporu i v Číně, stále zhoršují ekonomické i sociální podmínky. Mnoho lidí nemá ani na základní obživu, chybí léky, venezuelský bolívar stále klesá a země je téměř na samém počátku občanské války.

O své investice se začíná bát i Čína, která socialistickou vládu od roku 1999, kdy v jejím čele stanul Hugo Chávez, mohutně podporovala. Peking měl zájem o přístup k přírodním zdrojům a zároveň si chtěl svojí podporou otevřít cestu pro export.

Proti alternativnímu parlamentu, spolu s dalšími 15 zeměmi, stojí i USA a EU.