Zkratku Zp24 používáme u článků, které mají editoriální zpracování z jednoho či více zdrojů, jež využíváme. Náš redakční tým naleznete zde >>

Naše zdroje editoriálního zpracování:

Tiskové zprávy vlády ČR

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR

Karlova univerzita

Policie české republiky

Tiskové zprávy obcí měst, institucí, neziskových či sportovních organizací, firem apod.

PR22 Italy 2023