Na pultech knihkupectví Kosmas se již nějakou dobu úspěšně prodává básnická prvotina: Sladěno medem, básnířky Jitky Osička. Sbírku básní a sdělení vydává nakladatelství ČAS, které si vydobylo renomé mimo jiné i v oblasti vydávání poezie. Díky tomu je poměrně často oslovováno autory nejrůznějšího věku, stylu a zaměření. Nakladatel Josef Snětivý komentuje: „Někdy jsem po přečtení rukopisu potěšen, jindy se v mé hlavě objevují otazníky, jindy přemýšlím, jak slušně odmítnout, abych neurazil… Málokdy se ovšem stává, abych byl tak nadšen, jako když mi svůj rukopis předala Jitka Osička.“

Grafické rozvržení k básním neodmyslitelně patří. Vyzdvihne tak důležitost určitých pasáží a podnítí k zamyšlení. Ilustrací se ujal mladý malíř a hudebník Daniel Beneš. Kresby korespondují s naladěním a obsahem každé básně a upozorňují na důležitost lidského těla ve vší kráse a rozmanitosti. Především rysy tváře v mnoha viditelných a neviditelných podobách.

Básně samy o sobě nesou různá témata, která se pojí v jeden motiv  – kolektivní vědomí –  proto se dotýkají témat meditace, vztahů muž a žena, objevování hloubky člověka, ale i komentování tolik aktuálního politického dění. Nakladatel dále dodává: „ Básně jsou chvílemi až překotně či rozverně rozjeté, vzápětí ztišené a zklidněné. Dvě strany téže mince. Mince někdy z ryzího zlata, jindy té čokoládové, kterou známe z dětství (ale řekněte: neudělá taková sladkost občas větší radost než studený kov?).“

Sbírka Sladěno medem dává možnost rozklíčovat řádky, které ukrývají různá patra uvědomění. Proto si v ní každý může nalézt odpovědi na otázky, které si klade. Vyzdvihuje také tolik důležitou symboliku každodenního života, která ožívá a mění se tak její charakter.
Jak již obálka napovídá, je určena (k) hořké kávě, bylinnému čaji, či moudrému vínu. Stačí míti správnou slinu. Vícežánrovost, humor, nadhled a lehkost – to vše je sladěno medem.

J. Pejcha