Italský ministr vnitra Marco Minniti, urgentně žádá, aby ostatní členské státy začaly adekvátně pomáhat s přílivem uprchlíků. Od roku 2014 doplulo k italským břehům půl milionu migrantů a Itálie je na pokraji sil se zvládáním takového náporu.

Řím dal v polovině týdně zřetelně najevo, že pokud ostatní státy EU nebudou přebírat imigranty do své péče, plánuje zamezit lodím jiných zemí a nevládních organizací s migranty na palubě, přístup do svých přístavů.

Itálie zvažuje, že bude přesměrovávat vyřizování azylů do Libye a teprve po té by byli ti, co azyl získají, přesouváni do Evropy. Podle ministra je nutné všechny imigranty, kteří nezískají azyl, vracet zpět do země původu.

Po té co byla uzavřená balkánská stezka se Itálie stala hlavním vstupem migrantů do Evropy. Většina migrantů se pokouší dostat do Evropy přes Středozemní moře. Zde jsou migranti zachraňováni, loveni z vody a dopravováni do Itálie.