Cyklistická unie, i přes velkou vlnu nevole ze strany široké veřejnosti a ženských závodnic, umožňuje mužům identifikujícím se jako ženy, soutěžit v ženských závodech.

Díky tomu nyní cyklistka Austin Killipsová slaví své další vítězství v ženské kategorii. Na 220 kilometrů dlouhé trati závodu The Belgian Waffle Ride dorazila do cíle o celých pět minut dříve, než druhá závodnice. Velký náskok získala již na začátku závodu. Za svá vítezství si Killipsová vydělala celkem 40 tisíc dolarů.

Podpora inkluze transgenderových sportovců je opřena o měření snížení hladiny testosteronu. Někteří vědci však tvrdí, že současná testosteronová kritéria v profesionálním sportu mohou dávat transgenderovým sportovcům přirozenou výhodu Upozorňují, že snížení hladiny testosteronu na jeden rok je naprosto nedostatečné, protože hlavní fyzické změny se odehrávají již v pubertě. Tento tělesný vývoj, který před proměnou probíhá, sebou nese hutnější svalovou strukturu a větší orgány, což přináší větší sílu, vytrvalost a rychlost. To podle vajádření vědců znamená, že transgender ženy mají jednoznačnou výhodu, kterou ostatní sportovci nemohou dosáhnout.

 

Naopak zastánci účasti transgenderových sportovců míní, že proces změny pohlaví nedává žádnou výhodu.

Bývalá tenistka Martina Navrátilová, která se vůči inkluzi osob se změněným pohlavím do ženských sportů již delší dobu vymezuje, považuje toto vítězství za špatný vtip. Svůj názor takto vyjádřila i na sociální síti Twiter.

Redaktor: S. Navrátilová