Německé mainstreamové tabu: s přílivem uprchlíků narůstá zločinnost!

Studie kriminologa Christian Pfeiffer, financovaná německou vládou zjistila, že díky přílivu mužských imigrantů se zvedly počty násilných trestných činů.

Ve studii byly použity údaje ze severního státu Dolní Sasko, kde se v roce 2015 a 2016 zkoumala souvislost mezi příchodem uprchlíků a rapidním nárůstem zločinnosti.

Podle této studie se zločinnost během těchto dvou let zvýšila o 10, 9%, z toho 92% z tohoto nárůstu je připisováno právě uprchlíkům.
Podle Christiana Pfeiffera se jedná o snadno předvídatelný problém, vzhledem k tomu, že uprchlíci jsou z převážné většiny muži v mladém nebo produktivním věku, kteří v novém prostředí podléhají frustraci a pocitu beznaděje na lepší budoucnost.

Spouštěčem jejich sexuálních deliktů je pak dlouhodobá absence sexu a fakt, že většina z nich pochází ze zemí, kde je mužská dominance považována za normu.

Ještě donedávna byla souvislost mezi přílivem uprchlíků a zvyšujícím se nárůstem násilných činů absolutní mediální tabu.
Příkladem mohou být nezdařile utajované sexuální útoky ze strany mužů severoafrického a asijského vzhledu na ženy, v roce 2015 v německém Kolíně nad Rýnem, při oslavách silvestra.

Místní policie tam přijala více než 1200 trestních oznámení, z toho přes 500 kvůli sexuálním deliktům včetně znásilnění. Přesto se těsně po Silvestru v mediích uvádělo, že poslední den v roce „proběhl v klidu“. O incidentu se údajně nepsalo z obavy o bezpečí uprchlíků*.

Německá policie a média o nárůstů zločinnosti mlčí také proto, aby nedocházelo k oprávněnosti odpůrců imigrace a z obavy, že by takto informovaná veřejnost měla sklony přidávat se na stranu pravicových extrémistů.

Policie pro posílení ochrany žen před znásilněním uprchlíky z neevropských zemí, vydává bezpečnostní doporučení, ve kterých uvádí, že by ženy neměly nosit krátké kalhoty, sukně, rozpuštěné vlasy a nevzbuzovat pozornost. Podle těchto doporučení, by bylo nejlepší, aby chodily, co nejvíce zahalené, protože jinak v uprchlících mohou vyvolat dojem, že mají zájem o sexuální sblížení.

Dalším doporučením je nenavštěvovat kritická místa. Toto doporučení však neřeší problém s tím, že kritických míst, které by ženy neměly navštěvovat, s neustále příchozími uprchlíky stále přibývá.

Světové neziskové organizace si stojí za tím, že zdůrazňování zločinnosti, v souvislosti s přílivem uprchlíků, je neopodstatněné a vede k rasové nenávisti.

Z toho důvodu jsou evropskými politiky a neziskovými organizacemi vydávány korekční metodiky, jak vést zpravodajství tak, aby nedocházelo k legitimizaci odporu proti uprchlíkům.

S. Navrátilová

Redakce

*Zarážející je také fakt, že v době Silvestrovských oslav policie vůči násilníkům, i přes četná hlášení, téměř nezasahovala a ani když už situace přerůstala přes hlavu, nebyla přizvána zásahovka.

na šířku